Өрхийн амжиргаа

help break the cycle of poverty

10% of the world lives on less than $1.90 a day. Some of the biggest tools to fight poverty come from the simplest solutions – training, loans, seeds, animals, and access to marketplaces. Helping people provide for themselves creates change that can be seen for generations. Women in particular experience the positive effects by being able to enter a marketplace previously closed to them and providing dependable income, self-reliance, and even safety, to them and their children. 

IMPACT

3, 636, 291 lives

In 2021, your generosity impacted 3,636,291 lives and supported more than 239 livelihoods projects around the world.

PROJECTS

PLUS

Pasture Land Use-it-Sustainably

Зорилго

Хүнс болон хоол тэжээлийн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлж, Баян-Өлгий аймгийн газар тариалан эрхлэгч өрхүүдийн амьжиргааг дээшлүүлэх.

In Their-Shoes

Зорилго

Цар тахлын үед орлого нь мэдэгдэхүйц буурсан нийгмийн эмзэг бүлгийн өрхүүдэд туслах

Үйл ажиллагаа


АДРА Монгол ОУБ нь улсад 1994 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн, өнгөрсөн 29 жилийн турш иргэд, орон нутаг, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, Монголчуудын амьдралын чанарыг сайжруулахын төлөө эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд төсөл хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлсээр ирсэн.

mnMongolian