Хандивлах

Дансны нэр:

ADRA Mongolia – Admin 

Дансны дугаар: 11811004290 (MNT ₮ )

Дансны нэр:

ADRA Mongolia Admin USD

Дансны дугаар: 1185000605 (USD $)

Swift Code: GLMTMNUB

Хандивын баримтын зургийг оруулна уу. Таны хандивыг баталгаажуулсны дараа бид таньд албан ёсны баримтыг илгээх болно.

mnMongolian