Монгол

Шударга ёс. Энэрэл. Хайр

Хүн төрөлхтнийг Бурханы хүслийн дагуу амьдрахад туслна

Үйл ажиллагаа


АДРА Монгол ОУБ нь улсад 1994 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн, өнгөрсөн 29 жилийн турш иргэд, орон нутаг, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, Монголчуудын амьдралын чанарыг сайжруулахын төлөө эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд төсөл хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлсээр ирсэн.

we build

жилийн туршлага
0
төслүүд
0
beneficiary partners (as of 2022)
0
сая долларын төсөв (жил бүр)
0

Хамтрагч байгууллагууд

mnMongolian