Эрүүл мэнд

BUILDING HEALTHY COMMUNITIES

Health is at the heart of so much of the world’s poverty and suffering. When communities don’t have enough food, when they depend on unsafe water sources, when they don’t have access to reliable health support, every life suffers.

Did you Know?

Монгол is known to have the world’s highest rate of liver cancer mortality since 1990.

PROJECTS

NCD

Non-Communicable Diseases

Coming Soon...

Үйл ажиллагаа


АДРА Монгол ОУБ нь улсад 1994 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн, өнгөрсөн 29 жилийн турш иргэд, орон нутаг, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, Монголчуудын амьдралын чанарыг сайжруулахын төлөө эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд төсөл хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлсээр ирсэн.

mnMongolian